JEŠTĚRKY, o. s.

Občanské sdružení JEŠTĚRKY, o. s. vzniklo 21. srpna 2012. Sdružení má 3 členy. Předsedkyní sdružení je Ing. Petra SUDOVÁ, místopředsedkyní sdružení Jarmila KALVODOVÁ a třetím členem sdružení je Václav SUDA.

Cílem občanského sdružení je podporovat a připravovat takové aktivity, které pomohou obohatit život místních obyvatel. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o realizaci zábavných, kulturních a společenských akcí, zájmových kurzů, poznávacích výletů, přednášek apod.

Od listopadu 2012 pořádají ve Staré škole v Partolticích pravidelná setkání zaměřená na rukodělné aktivity. Velkému zájmu se těšilo zejména "Korálkování", ze kterého si každý účastník odnesl vlastnoručně vyrobené šperky a náramek. Dále se uskutečnilo leptání skla nebo výroba rámečku pomocí ubrouskové techniky.

Přátelská atmosféra zavládla též na setkáních adventní výzdoby.

kurz adventní výzdoba, JEŠTĚRKY, o. s. Radochovy

Při zdobení perníčků děti neodolaly degustaci cukrové polevy.

kurz zdobení vánočních perníčků, JEŠTĚRKY, o. s.                                                 

V únoru 2013 uspořádali Turnaj v PEXESU pro všechny věkové kategorie. Navzdory chřipkové epidemii se v Radochovech sešli soutěžící ve třech dětských kategoriích i v jedné kategorii dospělých. K všeobecnému překvapení panovala soutěživá atmosféra zejména v kategorii dospělých.

Aktuální nabídku setkání a pořádaných akcí této organizace najdete v sekci Kalendář akcí.