Sestry v akci

Neoficiální spolek "Sestry v akci" vznikl v září roku 2005. V současnosti má 12 členek ve věkovém rozmezí 33 - 64 let. Spolek se zasloužil o obnovu Masopustního průvodu masek v Radochovech. Členky pomáhají každoročně při organizaci Dětského dne a jiných akcí pro děti v Radochovech. Pravidelně již šestým rokem pořádaly Vánoční jarmark, kde prezentovaly a prodávaly své vlastní výroby a cukroví. Spolek se zároveň účastní i dalších akcí v okolí, např. Maškarního bálu v Mlýnském Struhadle.

Sestry v akci, Radochovy, návštěva v Mlýnském Struhadle

V akci  "Plackování, recepty našich babiček" a "Bramborování, recepty našich babiček" se zapojily dokonce i místní občanky. Sestry v akci dokonce publikovaly v kuchařskách Placky I. a Brambory II. Spolek Sestry v akci spolupracuje s ostatními organizacemi v obci a jejím okolí jako jsou SDH Radochovy, SDH Partoltice, SK Radochovy a JEŠTĚRKY, o. s. Členky spolku Sestry v akci každoročně jezdí na poznávací výlety po České republice.

Sestry v akci, poznávací výlet

Přehled akcí spolku Sestry v akci naleznete v sekci Kalendář akcí.