SDH Radochovy

SDH Radochovy byl založen v roce 1925. V roce 1927 byla zakoupena první ruční stříkačka, výzbroj a pracovní oděvy, vše v celkové hodnotě 21 000 korun. Sbor zasahoval hned u několika požárů v obci, například v roce 1930 dvakrát. V květnu při požáru u Tumpachů a v červenci začal oheň u Bartičků, odkud se rozšířil ještě na chalupu Klášterků, Pechanů, Faistů a Mašátů. To byl také největší požár v obci. V březnu 1948 koupil Místní národní výbor našemu sboru novou motorovou stříkačku PS8 a hadice.

Hasiči se aktivně starali i o společenský život v obci. V lednu roku 1951 pořádal sbor hasičský ples. Další událostí roku 1951 byla velká oprava, které se dočkala požární zbrojnice.

V roce 1972 se členové SDH účastnili přestavby rybníčku u Trojánků na požární nádrž. Sbor dobrovolných hasičů se úspěšně účastnil různých soutěží v požárním sportu.

V červenci 1975 se v Radochovech konala velká událost pro sbor – okrsková soutěž u příležitosti 50. výročí založení SDH. V roce 1988 byla přemístěna požární zbrojnice k „Chaloupkům“. V roce 2003 byla dána do provozu hasičská stříkačka PS12.

V roce 2013 má sbor 42 členů, z toho 15 dětí.